Instrukcja wyłączenia wymagalności numeru PESEL w systemie Uonet+ dla sekretariatów – pozostaw Prezentację numeru

Zaloguj się do konta Opolskiej eSzkoly

Następnie wybierz „Administrowanie”

Następnie wybierz „Konfiguracja”

Następnie wybierz „Ustawienia ogólne”

Następnie w zakładce „Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych” wybierz „Zmień”

Następnie:
1. Rozwiń listę wymagalności numeru PESEL
2. Wybierz z listy „Nie”
3. Zapisz zmianę

Pamiętaj aby prezentacja numeru PESEL była włączona !!


Przypominamy iż dla prawidłowego założenia konta użytkownika w systemie Opolskiej eSzkoły niezbędne jest podanie 4 prawidłowych danych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, prywatnego adresu email użytkownika.
Wymóg numeru PESEL nie dotyczy obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL.

Rodzice chcący uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego wypełnić muszą wniosek o dostęp do dziennika.

Wypełnienie wniosku i prawidłowe wprowadzenie danych do systemu dziennika elektronicznego jest punktem niezbędnym do prawidłowego założenia konta rodzica/opiekuna prawnego w systemie Opolskiej eSzkoły.

Z punktu widzenia Szkoły istotne jest aby rodzic który ma więcej niż jedno dziecko w danej szkole, posiadał tak samo wypełnione dane w zakładce „Rodzina” przy każdym dziecku w danej szkole.