Moje dziecko nie ma własnego adresu email, co mogę zrobić?

Gdy uczeń/uczennica nie posiada własnej skrzynki pocztowej email, chociażby ze względu na wiek dziecka*, wówczas rodzic może zdecydować o przypisaniu do konta dziecka własnego adresu email w celu uzyskania dostępu do konta dziecka w Opolskiej eSzkole.

Przypisując adres email rodzica do konta dziecka, rodzic ma możliwość udostępnienia wglądu w dzienniczek swojemu dziecku oraz m.in. pobrania oprogramowania które jest przypisane do konta dziecka.

Nie ma możliwości przypisania licencji oprogramowania do konta użytkownika który ma status tylko rodzica.

Licencja oprogramowania pozwala na użytkowanie oprogramowania tylko do celów edukacyjnych, związanych z realizacją nauki.