Pobranie pakietu office 365


1. Wejść na rzeczoną stronę.

2. Kliknąć na przycisk zaloguj się.

3. Zalogować się przy użyciu danego wzoru : LOGINDOESZKOLY**@eszkola.opolskie.pl

4. Zaloguj się do szkoły.

5. …

6. Kliknąć wpierw na przycisk 1.
Poczym na przycisk 2.