Biała tablica dla nauczyciela i klasy

Prosty adres http://whiteboard.fi

Nauczyciel zakłada własną klasę i otrzymuje link dla uczniów.

Każdy z uczniów widzi tablicę udostępnioną przez nauczyciela, a nauczyciel widzi tablice każdego z uczniów.

Uczniowie moga rysować i pisać tylko na własnej tablicy.