Generowanie listy z danymi uczniów z Sekretariatu UONET+

1/ Sekretariat – wydruki- wydruki list – lista uczniów

2/ Wybrać jednostkę składową i rok szkolny, ew. klasę. Po wybraniu przycisk „filtruj” zostanie wyświetlona lista wszystkich uczniów

Zaznaczyć całą listę /zaznacz wszystkie/ i wcisnąć przycisk „lista”

3/ W lewej części okna wybierać potrzebne pola /Imię, Nazwisko, PESEL, E-mail, Dane oddziału/ i przenieść je na stronę prawą przyciskiem „>„.

4/ Nadać tytuł i nazwę szablonu /np. lista/

5/ Wybrać format zapisu „XLS” – Generuj listę

Parametry listy uczniow do eksportu

6/ Pobrać wygenerowany plik

7/ Pobrany plik przekazać do RZPWEhttps://pomoc.rcre.opolskie.pl/eszkola/?sds_uczniowie

UONET-generowanie listy uczniow