Gromadzenie danych uczniów

Przewodnik dla sekretarza szkoły

1. W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.
2. Zagadnienia omawiane w przewodniku
3. Budowa modułu Sekretariat
4. Słowniki uzupełniane w module Sekretariat
5. Ewidencja uczniów
6. Przypisywanie uczniów do oddziałów
7. Przeglądanie kartoteki ucznia, uzupełnianie brakujących danych
8. Seryjne wprowadzanie/modyfikowanie danych uczniów
9. Wysyłanie wiadomości powitalnej do uczniów i ich opiekunów
10. Rejestrowanie osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły
11. Import uczniów z pliku SOU
12. Aktualizowanie wpisów o spełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
13. Gromadzenie danych uczniów na potrzeby systemu informacji oświatowej (SIO)
14. Sporządzanie wydruków
15. Eksport danych do Hermesa, eksport danych uczniów w formacie SOU
16. Analiza danych w Excelu