Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

Opis w formacie PDF – import UONET+

 

Czynności opisane w poradzie może wykonać osoba, która posiada w systemie UONET+ uprawnienia administratora.

1. Zaloguj się do systemu UONET+ w roli Administrator.

2. Uruchom moduł Administrowanie i wybierz w menu kolejno: Konfiguracja / Ustawienia Office 365 / Konfiguracja wymiany CSV

3. Wybierz, które dane chcesz zapisać –uczniów czy nauczycieli.

UWAGA! Rekomendujemy wybranie obu typów użytkowników, a w polu wyboru jednostki opcji Wszystkie.

Inny wybór oznacza niezałożenie kont dla wszystkich osób uprawnionych w ramach posiadanej licencji Office.

 

4. W polach Domena konta pracowników oraz Domena konta nauczycieli wpisz właściwe dane. (eszkola.opolskie.pl)

5. Następnie kliknij przycisk Pobierz.

6. Otrzymany plik przekaż do RZPWE poprzez formularz
Proszę nie robić zmian w pliku.