Jak wpisać ucznia/rodzica bez nr PESEL?

Najpierw przejdź procedurę wyłączenia wymagania Nr PESEL, do której instrukcję przygotowaliśmy pod tym linkiem: Instrukcja wyłączenia wymagalności numeru PESEL w systemie Uonet+ dla sekretariatów | RZPWE baza wiedzy (opolskie.pl)


Następnie w aplikacji Uonet+ w zakładce sekretariat wybierz „Rejestr kandydatów”

Następnie wybierz „Dodaj”
Podczas uzupełniania danych osobowych ucznia nieposiadającego Nr PESEL należy rozwinąć listę wyboru „Obywatelstwo Polskie” i wybrać „Nie, obcokrajowiec nie posiada PESEL”

Następnie wybierz z listy rozwijanej „Typ dokumentu” np. Paszport

Nie wpisuj nieprawidłowego, wymyślonego numeru PESEL !!

UWAGA!! Numeru dokumentu nie mogą się powtarzać.
Dlatego sugerujemy wpisywać oznaczenie szkoły + datę i czas rejestracji, np. „OpoleSP21 20220311 08:27” – wpis taki zapewni unikalność numeru w systemie.

Dopisanie rodzica ucznia bez Nr PESEL
Uzupełniając Dane rodzica, który nie posiada Nr PESEL należy pozostawić puste pole „PESEL”
Ważne jest aby uzupełnić pole email, ponieważ w innym wypadku system nie utworzy konta.