Jak wyłączyć w organizacji uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) przy logowaniu na konta office 365

Logujemy się jako administrator na stronie office.com

Z ikon po lewej stronie ekranu wybieramy „Administracja

 

Z menu po lewej stronie wybieramy „Pokaż wszystko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybieramy „Azure Active Directory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otworzy się nowe okno Centrum Administracyjne usługi Active Directory

Wybieramy „Azure Active Directory” > “Właściwości

 

 

 

Po przewinięciu – na samym dole strony wybieramy opcję „Zarządzaj wartościami domyślnymi zabezpieczeń”

Wyłączamy domyślne wartości zabezpieczeń przesuwając suwak w pozycję „NIE”

Po dokonaniu zmian klikamy „ZAPISZ” – na dole strony