Konto prywatne email, a konto w Opolskiej eSzkole

Każdy użytkownik systemu Opolskiej eSzkoły, aby skorzystać z pełni możliwości systemu, posiada dwa adresy email:

  • adres email służący do odzyskiwania hasła do konta w Opolskiej eSzkole,
  • adres email w ramach Opolskiej eSzkoły, do którego przypisane są role ucznia, rodzica, nauczyciela i licencje na oprogramowanie.

Każdy użytkownik w systemie Opolskiej eSzkoły, który spełnił wymagania wynikające z struktury i regulaminu systemu, posiada jedno osobiste konto w systemie Opolskiej eSzkoły. Nie jest w tym miejscu istotne w jakich placówkach użytkownik się pojawia i w jakim charakterze (uczeń, nauczyciel, rodzic).

Konto użytkownika jest bezpośrednio powiązane m.in. z numerem PESEL* użytkownika (niezbędny do przypisania licencji na oprogramowanie) oraz jednym** prywatnym adresem email użytkownika poza systemem Opolskiej eSzkoły (służącym do odzyskiwania hasła dostępu).
Sugerujemy aby w wszystkich szkołach w których osoba jest wpisywana do systemu dziennika elektronicznego, używany był tylko jeden prywatny adres email. Różne adresy email w różnych placówkach mogą stać się przyczyną braku dostępu do części usług. Zmiana adresu email użytkownika może być także przyczyną braku podglądu na wiadomości w systemie UONET+ – wiadomości są powiązane z adresem prywatnym email użytkownika.

W celu nadania, bądź zmiany hasła przypisanego do konta, użytkownik wykonuje procedurę „odzyskania dostępu do konta” zgodnie z instrukcją.

Sugerujemy aby odzyskiwanie dostępu do konta wykonywać poprzez funkcję „Odzyskaj dostęp do konta” na stronie https://dziennik.eszkola.opolskie.pl

*- konto rodzica/opiekuna prawnego w ramach Opolskiej eSzkoły zakładane jest na podstawie wniosku o dostęp, który wypełnia rodzic/opiekun prawny w placówce do której uczęszcza uczeń/uczennica.

** – jeśli użytkownik podał w różnych placówkach, z którymi jest w jakikolwiek powiązany (jako rodzic/nauczyciel), różne adresy email, wówczas wiadomość zostanie wysłana na jeden z podanych adresów email – zależnie który jest aktualnie powiązany centralnie z kontem Opolskiej eSzkoły.