TEAMS – Planowanie spotkania

  1. Klikamy w Ikonę kalendarz

 

  1. Wybieramy datę kiedy ma się odbyć spotkanie klikamy na strzałek obok Nowe spotkanie następnie wybieramy Zaplanuj spotkanie

 

  1. W oknie które się otworzyło można ustawić szczegóły spotkania. Najważniejsze w nim to:a) Nadanie spotkaniu Tytułu (Zaznaczone na czerwono).
  2. Nadaj taki mówiący o jego tematyce, np. „Zajęcia z klasą IIB”.
   b) Obok ikony kalendarza (Zaznaczone na niebiesko) ustal czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania

 

  1. Dodawanie uczestników.
  2. W polu Dodaj uczestników wymaganych (zaznaczone na czerwono) podajemy adresy e-mail uczestników.
   Uwaga! Zapraszając gościa/osobę z zewnątrz wpisz jej e-mail w całości, odczekaj chwilę, aż pojawi się opcja „Zaproś użytkownika ” i w nią kliknij .
  3. W miejscu Wpis szczegółowe informacje o tym nowym spotkaniu (zaznaczone na niebisko) znajduje się treść maila wysłanego od uczestników spotkania

   Jeśli mamy prawidłowo dodanych uczestników, przycisk „Zapisz” zmieni się na „Wyślij” lub „Wyślij aktualizację”

 

 1.  Jeśli zapiszemy spotkanie, jednak nie podaliśmy innych uczestników, w naszym kalendarzu będzie jedynie opcja „Edytuj” dotycząca spotkania.
  To dlatego że jest to tylko przypomnienie dla nas.
  Aby mieć prawdziwe zaplanowane spotkanie z innymi użytkownikami poprzez Teams, należy ponownie przejść do edycji i podać pozostałych uczestników.
 2. Dodając innych uczestników, po zapisaniu spotkania w opisie spotkania pojawią się linki pozwalające udostępnić spotkanie oraz dokonać zmian opcji dotyczących uczestników i prezentacji.
  Na zrzucie poniżej widoczny link do spotkania – „Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania„.
  Ten link można skopiować i udostępnić  uczniom jako zadanie w dzienniku elektronicznym.

 3. Spotkanie w Teams pozwala również na ustawienie kto będzie mógł prezentować podczas spotkania online – link „Opcje spotkania

 4. UWAGA: Należy w przeglądarce internetowej być zalogowanym na to samo konto w ramach którego konfigurujemy spotkanie w Teams.
 5. W opcjach spotkania sugerujemy ustawić na początek aby być jedynym prezentującym. W trakcie spotkania można to zawsze zmienić.

 6. Prawidłowo zaplanowane spotkanie z innymi osobami będzie posiadać opcję „Dołącz”.

Kolejny krok:
Jak dołączyć do spotkania