TEAMS – lista obecności na spotkaniu

W czasie spotkania prowadzący ma możliwość ustalenia obecności uczestników na spotkaniu.

– podgląd w czasie spotkania > wybieramy ikonę „pokaż uczestników

 

 

– pobranie pliku z listą obecności > wybieramy ikonę „pokaż uczestników”, w bocznym menu Uczestnicy wybieramy „…” i „pobierz listę obecności

 

 

Plik listy obecności jest w formacie *.csv, może być otworzony np. jako plik tekstowy w notatniku lub lepiej w excelu

 

 

Otrzymujemy listę uczestników w raz z zapisem czasu dołączenia/opuszczenia spotkania

 

Teams – lista obecności na spotkaniu