Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

Spróbuj!

Utwórz i wyślij wiadomość e-mail, odpowiedz na wiadomość e-mail i prześlij wiadomość e-mail dalej.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

 1. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowa wiadomość e-mail.
 2. Dodaj uczestników, temat i wiadomość w treści wiadomości e-mail.
 3. Wybierz pozycję Wyślij.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. Wybierz wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
 2. Wybierz pozycję Odpowiedz.
 3. Wpisz odpowiedź.
 4. Wybierz pozycję Wyślij.

Przesyłanie dalej w celu udostępnienia wiadomości e-mail innym osobom

 1. Wybierz wiadomość e-mail do przesłania dalej.
 2. Wybierz pozycję Prześlij dalej.
 3. Wpisz, komu chcesz przesłać dalej tę wiadomość.
 4. Jeśli chcesz, dodaj uwagę w treści wiadomości e-mail.
 5. Wybierz przycisk Wyślij.

https://support.office.com/pl-pl/article/klip-wideo-tworzenie-i-wysy%c5%82anie-wiadomo%c5%9bci-e-mail-400d4d45-8e2d-46a2-8cb5-ddabf12489ed?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL