Zmian hasła Microsoft Temas Android

Instrukcja dla systemu Android wersji 11.

  1. W telefonie z system android uruchamiamy ustawienia następnie wybieramy
    Aplikacje i powiadomienia

2. Następnie Wyświetl wszystkie aplikacje

3. Szukamy aplikacji Teams i w nią wchodzimy

4. Następnie wybieramy Pamięć i pamięć podręczną

5. Teraz wybieramy Wyczyść pamięć wewnętrzną

6. Możemy wróci do aplikacji Teams powinno pokazać nam się okno logowania