Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

 

  1. W formie tabel (w załączeniu) przygotuj dane (jak poniżej)

 

Imię Nazwisko Adres e-mail PESEL
Marek Przykładowy przyklad@onet.pl 99122506678

 

  1. Dwie tabele (oddzielnie uczniowie, oddzielnie nauczyciele) przekaż do RCRE

 

import bez dziennika

tabele

Tomasz Stokłosa has written 9 articles