Tomasz Stokłosa has written 9 articles

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.   W formie tabel (w załączeniu) przygotuj dane (jak poniżej)   Imię Nazwisko Adres e-mail PESEL Marek Przykładowy przyklad@onet.pl 99122506678   Dwie tabele (oddzielnie uczniowie, oddzielnie nauczyciele) przekaż do RCRE   import bez dziennika tabele

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Uruchamiamy dziennik elektroniczny Librus jako administrator, a następnie w górnego menu wybieramy Narzędzia -> eksporty, po lewej stronie wyszukujemy Eksport danych do formatu School Data Sync (SDS) i klikamy eksportuj. 2. W następnym kroku wybieramy klasy, które chcemy wyeksportować (wszystkie klasy CTRL+A) nie zaznaczając dodatkowych opcji i klikamy 3. Pobierze nam się plik w formacie…

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

  Czynności opisane w poradzie może wykonać osoba, która posiada w systemie UONET+ uprawnienia administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ w roli Administrator. 2. Uruchom moduł Administrowanie i wybierz w menu kolejno: Konfiguracja / Ustawienia Office 365 / Konfiguracja wymiany CSV 3. Wybierz, które dane chcesz zapisać –uczniów czy nauczycieli. UWAGA! Rekomendujemy wybranie obu…

Office 365 – weryfikacja placówki edukacyjnej

W związku z dużym zainteresowaniem licencjami Office365 dla edukacji, firma Microsoft wprowadziła weryfikację jednostek edukacyjnych. Administrator ma obowiązek wypełnienia danych organizacji po przejściu do: Panel Administratora – Ustawienia – Ustawienia – Profil Organizacji oraz wysłania wniosku do pomocy technicznej w celu potwierdzenia statusu instytucji edukacyjnej. Pomimo tego, że licencje próbne obowiązują na okres 6 miesięcy,…

Tworzenie grupy w OUTLOOK i zespołu w TEAMS

Tworzenie grupy w OUTLOOK i zespołu w TEAMS Aby sprawnie i prosto kontaktować się z uczniami /nauczycielami, pracownikami/ warto założyć grupę w programie pocztowym Outlook i zespół w Teams 1/ W celu szybkiej komunikacji mailowej z grupą uczniów /nauczycieli/ zakładamy w programie pocztowym Outlook grupę. Podać nazwę grupy – jednoznacznie identyfikującą szkołę, klasę…    …

Dołączanie do spotkania Teams

Dołączanie do spotkania Teams 1/ W mailu informującym o spotkaniu Teams kliknij „Dołącz do spotkania…” 2/ Możesz wybrać, czy będziesz uczestniczył poprzez aplikację Teams (jeżeli masz zainstalowaną lub chcesz zainstalować) lub poprzez przeglądarkę (najlepiej Microsoft Edge) 3 /Ewentualnie zezwól Teams na korzystanie z Twojej kamery i mikrofonu 4/ Jeżeli nie posiadasz konta Microsoft, to wprowadź…

Przypisanie maila opiekuna do konta ucznia.

Uczniowie poniżej 13 roku życia nie mają maili prywatnych. Problemem jest więc uzyskiwanie hasła dostępowego do e-szkoły i usług office365. Możliwe jest przypisanie do kont uczniów adresu mailowego opiekuna. Czynność tą może wykonać wychowawca lub sekretariat. W sekcji „dane adresowe” można wpisać e-mail opiekuna: I zapisać go W celu ustalenia hasła dla ucznia przy przywracaniu…