Instrukcja postępowania dla rodziców, którzy mają różne adresy e-mail podane przy swoich dzieciach w systemie sekretariat.

Jeśli rodzic ma więcej niż jedno dziecko, w sekretariacie przy każdym wystąpieniu wpisu rodzica (zakladka „Rodzina” w kartotece ucznia) należy poslugiwac się tym samym adresem email rodzica.
W przeciwnym wypadku rodzic po zalogowaniu się będzie miał dostępne po lewej stronie okno zmiany subkonta powiązanego z jego adresem email – okno z szarym tlem z napisem „Dostępne role”.
Panel ten jest widoczny, ponieważ w kontach użytkownika przypisano róźne adresy email.
Sugerujemy posługiwać się jednym adresem email w kontaktach ze szkołą.

To samo dotyczy uczennicy/ucznia, wiec jesli uczennica ma podane dwa rozne adresy email w roznych placowkach, po lewej stronie po zalogowaniu ma dostepne okno „Dostepne role” ktore pozwala przelaczyc sie pomiedzy roznymi placowkami, na podstawie podanych w placowkach adresach email.

W celu rozwiązania sytuacji sugerujemy kontakt z sekretariatem placówek w których zakładane było konto w celu ujednolicenia prywatnego adresu email użytkownika. Czym jest prywatny adres email użytkownika powiązany z kontem Opolskiej eSzkoły opisano w poradzie „Konto prywatne email, a konto w Opolskiej eSzkole„.