Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

  1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.

2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.

3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie, wybierz zakładkę Informacje.

4. Kliknij przycisk: Dodaj konto.

5. Wybierz opcję: Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Następnie kliknij przycisk: Dalej.

7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w wodip.opole.pl

8. wybierz opcję: Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP). Kliknij przycisk: Dalej.
Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w wodip.opole.pl:

Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane identyfikacyjne.

Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai: kowalski@wodip.opole.pl– dla głównej skrzynki e-mail dla serwera o nazwie „kowalski”,

Typ konta
 – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.

Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP): wodip.opole.pl

Serwer poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu „Serwer poczty przychodzącej”.
Nazwa użytkownika – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. „ kowalski@wodip.opole.pl ”.
Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w wodip.opole.pl

Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.

Po podaniu wszystkich niezbędnych danych kliknij przycisk: Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.

W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.

Tomasz Błoch has written 2 articles