Tomasz Błoch has written 2 articles

Dziennika UONET+
oddział przygotowawczy

W jaki sposób dodać do Dziennika UONET+oddział przygotowawczy? Uprawnienia konieczne do założenia oddziału przygotowawczegoWszystkie zmiany związane ze struktura szkoły, w tym dodawanie nowych oddziałów oraz dziennikówzajęć innych wykonuje się w module Administracja.Uruchomienie modułu Administracja możliwe jest wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie Administrator.Zakładanie oddziałów przygotowawczychW celu założenia oddziału przygotowawczego należy: Uruchomić moduł administrowanie Na wstążce „Organizacja…

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

Uruchom program Microsoft Outlook 2010. 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik. 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie, wybierz zakładkę Informacje. 4. Kliknij przycisk: Dodaj konto. 5. Wybierz opcję: Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Następnie kliknij przycisk: Dalej. Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane…