Usługa Office 365 A1 Plus dla instytucji edukacyjnych zostanie wycofana 1 sierpnia 2024r.

Dlaczego usługa Office 365 A1 Plus jest wycofywana? Firma Microsoft wprowadziła usługę Microsoft Office 365 A1 Plus w 2015 r., aby zmniejszyć obciążenie działów IT związane z przenoszeniem użytkowników do chmury. Celem była pomoc szkołom w migracji, ale wprowadziło to pewną złożoność u naszych klientów, a wielu z nich nieumyślnie utraciło zgodność. Obecnie licencje Microsoft…

Zmiany w ofertach przestrzeni dyskowej na platformie Microsoft 365 Education

Co się zmienia? Począwszy od następnego odnowienia umowy ze szkołą, ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r., wszystkie dzierżawy szkół otrzymają 100 TB​bezpłatnej puli przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive oraz w programach SharePoint i Exchange, a także dodatkową pulę przestrzeni dyskowej na każdego płatnego użytkownika, w zależności od posiadanej subskrypcji* (szczegółowe informacje znajdują się…

Dziennika UONET+
oddział przygotowawczy

W jaki sposób dodać do Dziennika UONET+oddział przygotowawczy? Uprawnienia konieczne do założenia oddziału przygotowawczegoWszystkie zmiany związane ze struktura szkoły, w tym dodawanie nowych oddziałów oraz dziennikówzajęć innych wykonuje się w module Administracja.Uruchomienie modułu Administracja możliwe jest wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie Administrator.Zakładanie oddziałów przygotowawczychW celu założenia oddziału przygotowawczego należy: Uruchomić moduł administrowanie Na wstążce „Organizacja…

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

Uruchom program Microsoft Outlook 2010. 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik. 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie, wybierz zakładkę Informacje. 4. Kliknij przycisk: Dodaj konto. 5. Wybierz opcję: Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Następnie kliknij przycisk: Dalej. Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane…

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.   W formie tabel (w załączeniu) przygotuj dane (jak poniżej)   Imię Nazwisko Adres e-mail PESEL Marek Przykładowy przyklad@onet.pl 99122506678   Dwie tabele (oddzielnie uczniowie, oddzielnie nauczyciele) przekaż do RCRE   import bez dziennika tabele

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Uruchamiamy dziennik elektroniczny Librus jako administrator, a następnie w górnego menu wybieramy Narzędzia -> eksporty, po lewej stronie wyszukujemy Eksport danych do formatu School Data Sync (SDS) i klikamy eksportuj. 2. W następnym kroku wybieramy klasy, które chcemy wyeksportować (wszystkie klasy CTRL+A) nie zaznaczając dodatkowych opcji i klikamy 3. Pobierze nam się plik w formacie…

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

  Czynności opisane w poradzie może wykonać osoba, która posiada w systemie UONET+ uprawnienia administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ w roli Administrator. 2. Uruchom moduł Administrowanie i wybierz w menu kolejno: Konfiguracja / Ustawienia Office 365 / Konfiguracja wymiany CSV 3. Wybierz, które dane chcesz zapisać –uczniów czy nauczycieli. UWAGA! Rekomendujemy wybranie obu…

Office 365 – weryfikacja placówki edukacyjnej

W związku z dużym zainteresowaniem licencjami Office365 dla edukacji, firma Microsoft wprowadziła weryfikację jednostek edukacyjnych. Administrator ma obowiązek wypełnienia danych organizacji po przejściu do: Panel Administratora – Ustawienia – Ustawienia – Profil Organizacji oraz wysłania wniosku do pomocy technicznej w celu potwierdzenia statusu instytucji edukacyjnej. Pomimo tego, że licencje próbne obowiązują na okres 6 miesięcy,…

Tworzenie grupy w OUTLOOK i zespołu w TEAMS

Tworzenie grupy w OUTLOOK i zespołu w TEAMS Aby sprawnie i prosto kontaktować się z uczniami /nauczycielami, pracownikami/ warto założyć grupę w programie pocztowym Outlook i zespół w Teams 1/ W celu szybkiej komunikacji mailowej z grupą uczniów /nauczycieli/ zakładamy w programie pocztowym Outlook grupę. Podać nazwę grupy – jednoznacznie identyfikującą szkołę, klasę…    …